Affärsidé

  • Digitalisering av ritningar.
  • Uppritning av befintlig fixturering, maskindelar, mätverktyg och annan mekanisk utrustning.
  • Framställning av modeller (2D/3D) för CAM beredning eller utskrift.
  • Konstruktions uppdrag av fixturering, maskindelar, mätverktyg mm.
  • Utför FEM beräkningar av modeller.
  • Framställer och levererar 3D modeller och tillverkningsritningar utifrån befintliga ritningar eller uppritning av detaljer.
  • Presentations material utifrån modeller.
  • Uppritning av prototyper och annat känsligt material.
  • Sekretessavtal skrivs och efterlevs vid känsliga uppdrag.

 

Jag som driver företaget heter Andreas Gotthardsson.

Copyright © All Rights Reserved

Privatech Besöksadress Postadress Telefon Email

www.privatech.se Strängstorpsvägen 13 641 96 Katrineholm 070 791 79 73