Konstruktions process

Order mottagning

Beställaren kontaktar leverantör och tid för möte bestäms.

Uppstartsmöte

Beställare och leverantör har kontakt och uppdraget definieras.

Förstudie

Material granskas, uppgifter samlas in, kontakt kan ske.

Uppdrags dialog

I samråd med beställaren så beslutas uppdragets omfattning och ramar.

Förslags framställning

Koncept förslag framställs av leverantören. Erforderliga beräkningar genomförs.

Presentation av förslag

Leverantören presenterar konceptförslag. Beslut om uppdragets kommande riktning tas.

Revidering av förslag

Ändringar utförs för att passa beställarens önskemål.

Ritnings framställning

Leverantören framställer ritningar, modeller, scheman, konstruktions regler och instruktioner.

Överlämning

Möte med beställare där överlämning av material sker. I förstahand modeller i

.STEP format och ritningar i .PDF format.

Copyright © All Rights Reserved

Privatech Besöksadress Postadress Telefon Email

www.privatech.se Strängstorpsvägen 13 641 96 Katrineholm 070 791 79 73